Молитвени нужди

 1. Молитва за Израел:
 • Срещу духа на антисемитизъм в Европа и в света (Езек. 25:6-7; Бит. 12:3)
 • За осуетяване на дяволските планове срещу Божият народ. За защита, спасение и благословение (Пс.18; Ис. 54:17);
 • За мира на Ерусалим (Пс. 122:6-7);
 • За отваряне на очите на духовните му водачи, за да видят и приемат истината за Исус Христос и да послужат за спасението на своя народ (Йоан 4:6);
 • За работници на Божията жетва (Лука 10:2);
 1. За България:
 • За управляващите страната ни – за покаяние и спасение, и за мъдрост при вземане на решения (І Тим.2:2-4);
 • За покаяние и спасение на народа ни (І Тим. 2:4);
 1. За Църквата:
 • Да се молим за нашето и на Църквата очистване и освещение (Еф. 5:27; І Сол. 4:3)
 • Да се молим за Божиите проповедници и служители в България и по целия свят Бог да ги освободи от заблудите, и заслепенията за истината, от безотговолността, духовната леност и страх. Да бъдат в живо служение пред Господа, разпалени в Святия Дух. Да бъдат верни и посветени на божието дело за опазване на всички души, които са им поверени, давайки всичко от себе си за делото на спасението (Евр. 12:28);
 1. Лични нужди:
 • За спасението на домовете ни (Деян. 16:31), и на всичките ни близки, приятели и познати, и особено на тези, които Бог е свързал с любов към нас;
 • Господ да пази живота и здравето на всеки един от нас, на семействата ни и на всички хора, които ни помагат и се грижат за нас.
 • За изцеление на телата ни от всяка болест, болка и немощ; да бъдат здрави и силни (Мат. 8:17);
 • Бог да ни възрастява духовно, да ни заздравява и усъвършенства във вярата. Чрез Неговата благодат и мъдрост да ни води в пътя на освещението и чрез Божия сила да ни пази за деня на изкуплението ни (Еф. 3:16-19).
 1. Нека се молим за единство в Тялото Христово. Гръцкото значение на името „Дяволо” е – „хвърлящ се между братя да ги раздели”. Да не бъде! В Името на Господа Исуса Христа молитстваме за единство и любов в: църквите ни, Асоциацията, в семействата ни. (Йоана 17:21)
 2. Молитва за „Нова Надежда”
 • За пътуванията и личните срещи на „Нова Надежда” с хората от Асоциацията – по места (в села и градове)
 • За конференциите – почивки – за духовно  благословение и укрепване на хората
 • За бюлетина на „Нова Надежда” – Бог да излива в него нужното за всеки един и да достига до още повече хора
 • За молитвените групи в Асоциацията – за укрепването и израстването им в Господа.

Припомня ме ви постоянния молитвен час всеки ден в 6 и 21 ч

Бог да ви води и благославя!