Възможен ли е живот без раздразнение ? – научете как.   🙂